Robot sterowany za pomocą sygnałów biologicznych (EMG)

Urządzenie bazuje na zjawisku elektromiografii, czyli dziedzinie diagnostyki medycznej zajmującą się rejestracją potencjałów elektrycznych na skórze, które występują podczas pracy danej partii mięśni. System wykorzystuje zestaw ośmiu czujników, które przekazują sygnał do komputera sterującego, a następnie poprzez połączenie bluetooth sygnały wysłane są do silników. W zależności od wykonanego gestu dłoni robot wykona inną czynność. Projekt ma na celu jedynie prezentację możliwości, jakie daje użycie sygnałów biologicznych w systemach sterowania. Tego typu rozwiązanie może zostać zastosowane w większej skali np. do sterowania wózkami inwalidzkim, czy systemami wspomagania ruchu.