O nas

KNAB to studencka organizacja zrzeszająca osoby zainteresowane rozwijaniem swoich zainteresowań powiązanych z tworzeniem oraz zasadami działania aparatury stosowanej w medycynie bądź też urządzeniami ingerującymi ciało człowieka.

W ramach prac naszego koła wiele uwagi poświęcamy projektom mogącym wspomóc funkcjonowanie osób, które doznały uszczerbku narządów zmysłu bądź ruchu. Do tej pory w naszej pracowni powstała m.in. mechaniczna proteza dłoni sterowana sygnałami elektrycznymi pochodzącymi z aktywności mięśni (EMG). Proteza taka jest łatwiejsza w obsłudze od standardowych protez na cięgnach i umożliwia wykonywanie bardziej złożonych ruchów. W podobnej tematyce obraca się opracowany przez nas układ Neuroprotezy. Jest to urządzenie łączące funkcjonalność elektrostymulatora i czujnika EMG. Pozwala ona na poruszanie mięśniami, które utraciły kontakt z obwodowym układem nerwowym a także umożliwia skuteczną rehabilitację mięśni osłabionych. Zbudowaliśmy także rękawiczkę wspomagającą orientację przestrzenną osób niewidomych. Jej działanie opiera się na przełożeniu danych z czujników odległości na pracę silników wibracyjnych rozmieszczonych w całej przestrzeni rękawiczki. Pozwala ona zarówno na zgrubną orientację w przestrzeni, jak również – przy odrobinie treningu – na rozpoznawanie kształtów bliżej położonych obiektów.

Aktualny skład zarządu:

Prezes Emil Dmitruk
Wiceprezes Grzegorz Kowalski
Sekretarz Kacper Roszczyna
Skarbnik Bartosz Kochański